Yönetici ÖzetiYönetim SistemleriEğitim3.Parti Yönetim Çözümleriİşletme Çözümleri<
 

Operasyon Eğitimler

Profesyonel Otelciler için Eğitim Programları Başlıkları;

a. Teknik Eğitimler

1. Teknik otel yönetimi ve çevre dostu gider azaltma ölçüleri
2. Otel dizaynı, planlaması ve gelişimi
3. Değerleme ve pazar çalışmaları
4. Otellerde saatin alma
5. Stok ve envanter yönetiminde etkinlik
6. Önleyici bakim-onarım
7. Yangın ve güvenlik
8. Hijyen

b. Kurumsal Gelişim ve Yönetici Eğitimleri
9. Hizmet kalitesi denetlemesi
10. Toplam kalite yönetimi
11. Kriz yönetimi – zararı engelleme
12. Yöneticilik ve liderlik becerileri
13. Yöneticiler için "kariyer geliştirme" paketi
14. Takım çalışması, motivasyon, ruh kazandırma ve yaşayarak öğrenme
15. Etkin yöneticilik becerileri

c. Müşteri İlişkileri Eğitimi
16. Sosyal/misafir ilişkisi becerileri iletişim paketi
17. CRM müşteri ilişkileri yönetimi
18. Telefon ile iletişim becerileri
19. Misafir şikâyet yönetimi
20. Vücut dili

d. Kişisel Gelişim Eğitimleri
21. Toplantı yönetimi
22. Yöneticinin aynası
23. Zaman yönetimi
24. Stres yönetimi
25. Eğiticinin eğitimi
26. Çatışmanın yönetimi
27. Takım çalışması
28. Çelişki yönetimi

e. İnsan Kaynakları Eğitimleri
29. Mülakat teknikleri
30. Performans değerlendirme
31. İnsan kaynakları yönetimi
32. Personel seçme ve değerlendirme testleri

f. Finans Eğitimleri
33. Bütçeleme ve raporlama
34. Gelir yönetimi
35. Gider kontrolü – yiyecek ve içecek

g. Satış ve Pazarlama eğitimleri
36. Otellerde etkili satış ve pazarlama
37. İç satış ve satış geliştirme

h. Yiyecek İçecek eğitimleri

  38. Kalite eğitimi

 • Servis kalitesi
 • Ürün kalitesi
 • Genel görünüm kalitesi
 • Personel eğitim kalitesi
 • Kişisel hijyen kalitesi
 • Çalışılan mekânların hijyen kalitesi

 • 39. Müşteri İlişkileri

 • Müşteri ağırlama
 • Müşteri iletişimi
 • Rezervasyon alma
 • Tavsiyeli satış metotları
 • Satışı arttırma
 • Müşteri şikâyetleri
 • İkramlar

 • 40. Hijyen

 • Genel hijyen
 • Genel hijyen standartlarının oluşturulması
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Gıda servis dereceleri
 • Mikroplar; bulaşma ve korunma metotları
 • Yiyeceklerin soğutulmasi ve saklanması
 • Böcek ve asalak kontrölü

 • 41. Servis

 • Genel servis teknikleri
 • Mis en place
 • Yiyecek servisi
 • İçecek servisi
 • Şarap eğitimi
 • Alkollü içki eğitimi
 • Kokteyl eğitimi
 • Meşrubat ve sıcak içecek servisi eğitimi

 • 42. Yiyecek ve İçecek Operasyonu

 • Genel operasyon bilgisi
 • Açık büfe operasyonu bilgisi
 • Özel restoranlar operasyonu bilgisi
 • Oda servisi ve minibar bilgisi
 • VIP misafir ağırlama bilgisi
 • Maliyet kontrol bilgisi
 • Mönü bilgisi

 • a. planlama
  b. denge
  c. tasarım

 • Mönü mühendisliği
 • Kontrol listeleri
 • Görev dağilimi ve ek görevleri dağılımı
 • Stok kontrolü bilgisi
 • Performans kontrol listeleri
 • Restoran operasyon manuel’lerinin hazırlanması

EĞİTİM KONULARI

TEKNİK EĞİTİMLER

TEKNİK OTEL YÖNETİMİ VE ÇEVRE DOSTU GİDER AZALTMA ÖLÇÜLERİ

Süre: Bir gün


Konukların ve yönetimin ihtiyaçlarıyla ve karlılığı artırmak için teknik çözümlerin kullanımıyla ilgili biraraştırma. Çevre dostu ölçüler ile su ve enerji giderlerini ile katı atıkları azaltma, otelcilik ve ağırlama sektörünü çevre dostu olmaya yönlendirme, her yıl binlerce dolarlık gider azalması sağlamak için fikirler ve yöntemler.

Kimler katılmalı?

 • Otel sahipleri
 • Yüksek Mühendisler
 • Yiyecek & İçecek Müdürleri
 • Otel Geliştiricileri
OTEL DİZAYNI, PLANLAMASI VE GELİŞİMİ

Süre: Bir gün


Otel planlaması ve dizaynında, günümüzün sonsuz yaratıcılığın içinde, gökdelen tarzı otel odalarındantropik adalardaki egzotik resortların süslü odalarına kadar en son trendler. Mimarların ve dekoratörlerin çeşitli otellerin planlamasını yaparken göz önünde bulundurması ve uygulaması gereken önemli kriterleri belirtir. Yeni trendlerin arkasındaki anahtar konseptlerin ve dekoratörlerin vizyonunun sektörün gelişimine nasıl uyması gerektiğinin altını çizer. Günümüz yatırımcı, geliştirici, mimar ve dekoratörleri için ağırlama sektöründe dizayna, pratik ve anlaşılabilir bir rehber oluşturur.

Kimler katılmalı?

 • Otel Sahipleri/Sahip Temsilcileri
 • Genel Müdürler
 • Geliştiriciler
 • Mimarlar
DEĞERLEME VE PAZAR ÇALIŞMALARI

Süre: Bir gün


Değerleme ve pazar çalışmalarının bir otel, motel ya da başka bir konaklama ünitesinin gelişimi için önemi sunulacaktır. Otel pazar çalışmalarının, finansal tahminlerin, yatırım analizlerinin ve değerleme çalışmalarının hazırlanmasında kullanılan çağdaş yöntemleri sunmayı amaçlamaktadır. İş değeri, şahsi varlık ve işletme risklerinin bazıları gibi fazla bilinmeyen yatırım unsurların oteller için önemi anlatılacaktır.

Kimler katılmalı?

 • Otel Sahipleri/Sahip Temsilcileri
 • Genel Müdürler
 • Finansal Kontrol Uzmanları
 • Otel Yatırım Şirketleri
OTELLERDE SATIN ALMA

Süre: Bir gün


Eğitimin konusu; yiyecek, içecek, ekipman satın almada ile servis ve malzeme kontratlarında temel prensiplerdir. Ana odak, ürün belirlemesi, ürün sağlayıcının seçilmesi, sipariş etme, alma, depolama ve kullanma aşamalarıdır.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdürler
 • Satın Alma Müdürleri
 • Finansal Kontrol Uzmanları
 • Yiyecek & İçecek Müdürleri & Yardımcıları
 • Executive Şefler
 • Executive Sous Şefler
 • Gider Kontrol Uzmanları
STOK VE ENVANTER YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

Süre: Bir gün


Eğitimin amacı, misafire sunulan hizmet seviyesi ve kurum karlılığını bire bir etkileyen tüm ürünlerin depolanma ve üretime sevk edilmesi işlevinin optimal (ideal) düzeye ulaşması için gereken alt yapıyı katılımcılara sunmaktır.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri
ÖNLEYİCİ BAKIM-ONARIM

Süre: İki gün


Bu eğitimde, sürekli ve düzenli önleyici ve engelleyici bakım-onarım kontrollerinin ve tamiratın önemi anlatılacaktır. Ayrıca eğitimde, enerji kullanımının ve giderlerinin düzgün bir şekilde kaydının tutulmasının getireceği tasarruflar da belirtilecektir.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdürler
 • Otel Yüksek Mühendisleri
 • Finansal Kontrol Uzmanları
 • Otel Geliştiricileri
YANGIN VE GÜVENLİK

Süre: Bir gün


Yangından korunma ve yangın durumunda yapılacaklar, acil durum öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, binayı boşaltma ve yangın söndürme ile ilgili cihazların ele alındığı pratik eğitimin verilmesi amaçlanacaktır.

Kimler katılmalı?

 • Bütün çalışanlar
HİJYEN

Süre: Bir gün


 • Üretimde yiyecek akışı
 • İç hijyen kontrolleri
 • Temizlik
 • Yiyecek hijyen eğitim kartları
 • Ekipman kullanımı
 • Kişisel temizlik
Kimler katılmalı?

 • Yiyecek ve içecek işletmesi sahipleri
 • Restoran sahipleri
 • Executive Şefler ve Sous Şefler
 • Baş bulaşıkçılar
KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

HİZMET KALİTESİ DENETLEMESİ

Süre: Bir gün


Kurumunuzun etkin çalışıp çalışmadığını anlamanız için gerekli tarafsız nesnel verileri elde etmenizi sağlayacak verilere ulaşma ile ilgili çalışmalar yapılacak.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici Kademesindeki Kişiler ve süpervizörler
 • İlgili tüm çalışanlar

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


"Kalite nedir?", testleri, süreçleri, kavramları üzerinde durulan bu eğitimde farklı yöntemler üzerinde de durulacaktır. Kaliteye ilişkin farklı ölçüm metotları ve sertifikasyon bilgilerinin de paylaşıldığı eğitimde müşteri olgusu da işlenecektir.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri

KRİZ YÖNETİMİ – Zararı Engelleme

Süre: 3 saat


Kriz sırasında mümkün olduğunda az zarar etmek için verilecek kararlar ve uygulanacak adımlar gösterilir. Kriz sırasında, gelir artırmaya ve zarar önlemeye yönelik alanlar ve ölçüler belirlenir ve organizasyon yapısının yenilenmesi yönündeki fırsatlar incelenir. (Bu eğitim, yangın, deprem, sel ya da diğer doğal kriz/afet durumlarıyla ilgili değildir.)

Kimler katılmalı?

 • Otel Sahipleri
 • Genel Müdürler
 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri

YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK BECERİLERİ

Süre: Bir gün


Tüm üst ve denetleme pozisyonlarının önemi, onların tüm otel organizasyonu içindeki yeri ve aslarının performanslarını nasıl geliştirecekleri üzerinde yoğunlaşır. Yöneticilerin kendini performanslarıyla beraber aslarının performanslarını nasıl geliştireceklerini anlatır ve gösterir.3 Yönetici pozisyonunun getirdiği sorumluluk ve beklentilerin anlaşılması için olay analizleri kullanılır. Yöneticilerin asların, diğer yöneticilerin ve misafirlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılama ve dengeleme konusundaki etkinliği ve bunu gerçekleştirme yolları eğitim sırasında belirlenir.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdür
 • Departman Müdürleri
 • Denetleyiciler

TAKIM ÇALIŞMASI, MOTİVASYON, RUH KAZANDIRMA VE YAŞAYARAK ÖĞRENME PAKETİ

Süre: İki gün


Günümüzün stresli iş yaşamı birçoğumuzun bütün enerjisini alıp götürüyor, uzun mesai saatlerinin sonunda bütün çalışanlar ve özellikle de yöneticiler evlerine bitkin olarak dönüyor. Böyle ağır bir tempo, ister istemez işten ve yaşamdan aldığımız zevki düşürüyor, çalışma azmimizi yok ediyor. Bu eğitim programı, çalışanları içinde bulundukları yorucu ortamdan bir süre çıkarmayı, onlara enerji toplamaları, kendilerini tazelemeleri için bir fırsat vermeyi, bunu yaparken de takım çalışmasını öğretmeyi amaçlıyor. İçerik olarak son derece zengin, oyunlar, anketler, dersler, münazaralar ve sohbetlerle bezenmiş bu paket, katılımcılara çalışma şevklerini yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici konumundaki kişiler ve süpervizörler
ETKİN YÖNETİCİLİK BECERİLERİ

Süre: İki gün


Tüm yöneticilerin ve yönetici adaylarının almasını önerdiğimiz eğitimde, yoğun iş temposundan dolayı eğitime fazla vakit ayıramayan yöneticiler için tüm yönetim fonksiyonlarının üzerinde örnek olaylar ile durulmaktadır. Zaman yönetimi, kriz anında tutum ve liderlik gibi başlıklar altında tüm fonksiyonlar ile ilişkiler birleştirilerek verilen eğitimdir.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici konumundaki kişiler ve süpervizörler
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMLERİ

SOSYAL/MİSAFİR İLİŞKİSİ BECERİLERİ İLETİŞİM PAKETİ

Süre: Bir gün- Süreye yayılan


Bu eğitim, çeşitli tipteki müşterileri ve şikâyet/yorum, VIP servisi, takım çalışması becerileri, gruplar, satış teknikleri, yazılı ve sözlü iletişim becerileri, sunum becerileri, ürün bilgisi gibi durumları başarılı bir şekilde yönetme üzerinedir. Bu eğitim aynı zamanda sağlanan tüm servislerin kalıcı bench-marking'inin yerine getirilmesinin önemini de gösterir.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdürler
 • Operasyonla ilgili olan ve olmayan departman müdürleri
 • Misafir İlişkileri Yetkilileri

CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


CRM'i bilmeyen ama öğrenmek isteyen ya da bir müşteri ilişkileri yönetimi programını zaten uygulamakta olan bir müdür ya da yöneticiye yöneliktir. Bu eğitim, CRM stratejisinin ne olduğunu bilmek isteyen herkes için hazırlanmıştır. Bu bilgi yüklü bir günlük eğitim sonucunda, oteliniz için karlı bir CRM felsefesine yön verecek olan CRM stratejilerini anlamış ve biliyor olarak ayrılacaksınız. Aynı zamanda, işinize müşteri ilişkileri yönetiminin ne olduğunu ve etkili bir CRM programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek için otelinizde neler yapmanız gerektiğini biliyor olarak döneceksiniz.  

Bu eğitim aşağıdaki konuları kapsar:

 • CRM şirketinizin geleceği için neden bu kadar önemli?
 • CRM’i başarıya çevirmek için neler gerekli?
 • Başarılı ve bütünleşmiş bir CRM ekibi nasıl kurulur?
 • Şu anda gereken ve ileride gerekecek olan CRM teknolojisi
 • CRM uygulamalarına engeller ve bu engelleri önleme yolları
 • Organizasyonunuzu ona değer katacak bir CRM felsefesi çerçevesinde yeniden şekillendirmek

Kimler katılmalı?

 • Otel Sahipleri
 • Genel Müdürler
 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri
 • Denetleyiciler

TELEFON İLE İLETİŞİM BECERİLERİ

Süre: Bir gün


Telefon sırasında kullanmamız gereken önemli iletişim teknikleri, telefon görüşmelerine yaklaşımımız ve nasıl faydalı sonuçlara dönüştürebileceğimiz, telefonda şikâyet yönetimi, etkili iletişim konularının örnekler ve rol oyunları ile anlatımı, telefon cihazlarının kullanımına ilişkin önemli noktalar gösterilmektedir.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri
 • Misafir ile telefon görüşmesi yapan tüm personel

MİSAFİR ŞİKAYET YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


Bu eğitimde, doğru misafir şikâyet yönetiminin getirdiği fırsatlar gösterilecektir. Ana konular, misafir şikâyet yönetimindeki önemli faktörler ve finansal etkiler ile başarılı şikâyet yönetimi iletişiminin parçaları olarak vücut dili ve mimiklerdir. Çeşitli senaryolar üzerinde, katılımcılara, şikâyet yönetimini en iyi şekilde sağlamanın yöntemleri adım adım gösterilir. Bu eğitim sırasında katılımcılar, şikâyet yönetiminin pratiğini kamera karşısında yapma ve ne kadar iyi yaptıklarını görme fırsatı bulurlar. Eğer otel yönetimi talep ederse SERVUS, başarılı şikâyet yönetiminin politika ve prosedürlerini bir bütün olarak da tanıtacaktır.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdür
 • Departman Müdürleri
 • Görevli Müdürler
 • Misafir İlişkileri Yetkilileri
 • Ön Büro Personeli
 • Tüm Servis Personeli
 • Üniformalı Çalışanlar
KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

TOPLANTI YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


 • Toplantı çeşitleri, katılımcılar, hazırlıklar, süre ve toplantı sonrası gibi konuların kapsandığı verimli toplantı yapmayı amaçlar.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici Kademesindeki Kişiler ve süpervizörler

YÖNETİCİNİN AYNASI

Süre: Bir gün


Bu eğitimin amacı, yöneticinin kendini daha iyi tanıyabilmesini, zayıf ve güçlü yanlarını somut olarak anlayabilmesini sağlamaktır.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici Kademesindeki Kişiler ve süpervizörler

ZAMAN YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


Zamanın önemi, zamanın planlanması, acil ve beklenmeyen olaylara karşı alınması gereken önlemler, görecelilik, zaman ziyanına sebep olan faktörler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler, öncelikler bilinci, "Hayır" demesini bilebilmek gibi konular işlenecektir.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici konumundaki kişiler ve süpervizörler

STRES YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


Kontrollü stres, yoğun stres etkisindeki bir kişiyle başa çıkma ve sosyal ilişki yöntemleri, kişilik-stres ilişkisi konuları üzerinde durulacaktır.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici konumundaki bütün kişiler

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Süre: Bir gün


Her biri kendi konularında uzmanlaşmış katılımcılara, eğitim verirken nelere dikkat etmeleri gerektikleri; öğrenmenin temel ilkeleri esas alınarak açıklanır ve bildiklerini tam anlamıyla aktarmaları sağlanır. 4 Aşamalı Eğitim ve Birebir Uygulamalı Eğitim konu başlıklarıyla katılımcılara eğittikleri personele bilgileri ne şeklide verecekleri gösterilir ve deneyimleri pekiştirilir.
4 Aşamalı Eğitim ve Birebir Uygulamalı Eğitim konu başlıklarıyla katılımcılara eğittikleri personele bilgileri ne şeklide verecekleri gösterilir ve deneyimleri pekiştirilir.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri

ÇATIŞMANIN YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


Farklı çatışma türlerini tanımlamak ve çatışmaların kuruma zarar vermesinden ziyade yararlı sonuçlar doğurması için uygulanması gereken yönetsel yaklaşımlar irdelenecektir.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri

TAKIM ÇALIŞMASI

Süre: Bir gün


Bu seminerin genel amacı bireysel yeteneklerini verimli şekilde gösteren çalışanların aynı performansta bir takım içerisinde de verimliliklerini sağlamaktır. Otel içi görevlerin daha verimli nasıl gerçekleştirilebileceği, takım çalışması ruhu, iyi bir ekibin etkili çalışması ve yaraları anlatılmaktadır.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri
 • Görevli Müdürler
 • Ön Büro Personeli
 • Tüm Servis Personeli
 • Üniformalı Çalışanlar

VÜCUT DİLİ

Süre: Bir gün


Eğitimin konusu karşılıklı iletişimde beden dilini daha etkili bir biçimde kullanmayı ve anlayıp yorumlamayı öğrenmek, söylenenlerin ve yapılanların gücünü, etkisini artırarak tarafların daha iyi işbirliği kurmasını sağlamaktır. Bu eğitim ile katılımcılar vücut yapısı, bedensel farkındalık, iletişim bölgeleri, iletişim alanları, yüz ifadeleri, göz teması, duruş şekilleri ve gevşeme egzersizleri gibi konularda bilgilendirilmektedir.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri
 • Görevli Müdürler
 • Misafir İlişkileri Yetkilileri
 • Ön Büro Personeli
 • Tüm Servis Personeli
 • Üniformalı Çalışanlar

ÇELİŞKİ YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


Bu eğitimde, çelişkinin tanımı ve yaratacağı sorunlar, aynı zamanda ortaya çıkabilecek sorunların önceden engellenmesi için alınacak kararların gözden geçirilmesi incelenecektir. Konaklama ve Ağırlama sektöründen çelişki ile ilgili örnekleri ve çelişkinin ortaya çıkartılması ve tanımlanması ile buna göre alınacak tedbirlerin incelenmesi ve organizasyon içerisinde yaratacağı sorunları içerir.

Kimler katılmalı?

 • Departman Müdürleri

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

MÜLAKAT TEKNİKLERİ

Süre: Bir gün


Etkili mülakat teknikleri ile doğru kişilerin işe alınmasını sağlamak, istenmeyen durumların yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Kimler katılmalı?

 • Yönetici Kademesindeki Kişiler ve süpervizörler

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Süre: Bir gün


Olumlu ve yapıcı bir performans takdir sistemi nasıl hazırlanır? Kesin ve net nasıl olunur? Çalışanların güçlü yanlarına dayanarak nasıl performansları artırılır? İş tanımları, hem organizasyonun hem de çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nasıl yenilenebilir? Bir müdür olarak, kendi performansınızı nasıl değerlendirebilirsiniz? Prosedürlerin ve yöntemlerin önemi nedir? Kariyer planlaması ve gelişimi nasıl yapılır? Bu eğitim, yukarıdaki sorulara ve benzerlerine cevap bulur.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdür
 • Departman Müdürleri
 • İnsan Kaynakları Direktörleri
 • Personel Müdürleri
 • Denetleyiciler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


Kurum içinde daha etkili çalışmasını sağlamak amacıyla, modern "İnsan Kaynakları" kavramıyla, "Personel Yönetimi" kavramının birbirinden ayrılması amaçlanacaktır.

Kimler katılmalı?

 • Yönetici konumundaki kişiler ve süpervizörler

PERSONEL SEÇME VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Süre: Bir gün


Kişilik testleri, mekanik testler, yabancı dil testleri, zeka testleri gibi kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kişileri işe alabilme amaçlı testler ele alınacaktır.

Kimler katılmalı?

 • İlgili herkes

FİNANS EĞİTİMLERİ

BÜTÇELEME VE RAPORLAMA

Süre: İki gün


Başarılı bir entegre planlama, bütçeleme ve raporlama sistemi kurma; doğru ve odaklı karar vermek için önemli performans göstergeleri. Birbirine paralel ilerleyen planlama ve raporlama ile üretkenliği ve performansı artırma. Karar verme yetkisi olanlara daha kullanışlı ve doğru zamanlı bilgi iletimi; ihtiyaçlara cevap veren, adaptasyonu kolay olan, basit ama güçlü bir finansal planlama süreci kurma; uzun süreli stratejik bir vizyonu bütçelemeyle birleştirme; teknolojinin bütçeleme süreciyle nasıl bir arada ilerlediğini görme.

Kimler katılmalı?

 • Otel sahipleri / sahip Temsilcileri
 • Genel Müdürler
 • Finansal Kontrol Uzmanları

GELİR YÖNETİMİ

Süre: Bir gün


Bu program, genel karlılık amaçlarını da gözeterek en üst performans düzeyini yakalamak için geliştirilen verim yönetimi teknikleri odaklıdır. Müşterilerin satın alma davranışını ve günümüz taleplerinin gelecekteki iş tahminleriyle karşılaştırılmasını içerir. En iyi ihtimalli satış fırsatlarının belirtilmesi ile verim yönetimi, arz ve talep arasındaki dengeyi kurar. Böylelikle, karmaşık yazılım programlarını kullanmayı öğrenip verilerle verim istatistikleri oluşturmayı öğreneceksiniz.

Kimler katılmalı?

 • Girişimciler
 • Genel müdürler, departman müdürleri, ve yönetim becerilerini ve etkinliklerini artırmak isteyen kıdemli yöneticiler.
 • Üst düzey yönetim için hazırlanan orta düzey yöneticiler

GİDER KONTROLÜ – YİYECEK VE İÇECEK

Süre: Bir gün


Bu eğitim, yiyecek ve içecek operasyonlarından kaynaklanan ana maliyetleri etkileyen faktörleri belirler ve analiz eder. Etkili bir gider yönetimi için iç kontrolün yanında tahminler, bütçeleme ve yiyecek ve içecek giderlerinin analizi eğitimin ana konularını oluşturmaktadır.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdürler
 • Finansal Kontrol Uzmanları
 • Yiyecek & İçecek Müdürleri
 • Yiyecek & İçecek Müdür Yardımcıları
 • Executive Şefler
 • Executive Sous Şefler
 • Gider Kontrol Uzmanlar
SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

İÇ SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRME

Süre: Bir gün


Müşteri memnuniyetine uzanan bu eğitim pazarlama konsepti üzerinde durur. Yiyecek ve içecek ünitelerindeki, odalardaki, sağlık merkezlerindeki satışın içerden ve dışardan artırılma metotlarını belirtir. Pratik bir satış/pazarlama egzersizi ve bilgisayar uygulamaları da içerebilir.

Kimler katılmalı?

 • Girişimciler
 • Genel müdürler, departman müdürleri, ve yönetim becerilerini ve etkinliklerini artırmak isteyen kıdemli yöneticiler ile üst düzey yönetim için hazırlanan orta düzey yöneticiler

OTELLERDE ETKİLİ SATIŞ VE PAZARLAMA

Süre: İki gün


Bu eğitim, dünyanın her yerinden başarılı pazarlama örneklerine odaklanmıştır. Sunum, bu örneklerin neden başarılı olduğunu analiz edecek ve buradan yola çıkarak Türkiye için geçerli yaratıcı pazarlama fikirleri geliştirilecektir. Diğer bir odak noktası, internetin ve e-turizmin ağırlama sektörünü nasıl değiştirdiğini ve otelcilerin rekabette ön safhalarda yer alabilmeleri için web site sunumunu nasıl yapmaları gerektiğidir.

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdür
 • Satış ve Pazarlama Direktörü
 • Yiyecek ve İçecek Müdürü
 • Sistem Müdürü
YİYECEK İÇECEK EĞİTİMLERİKALİTE EĞİTİMİ

Süre : 2 gün


Konukların ve yönetimin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra karlılığı arttırmak için oluşturulan bir eğitim programıdır. Yiyecek ve İçecek Departmanı çalışanlarının ve yönetimin beraber katılımcı bir şekilde, fikir üreterek, standartları belirleyerek, sürekli olarak uygulamada tutması gereken bir eğitim uygulamasıdır.

Kimler katılmalı?

 • F&B Departman Yöneticileri
 • F&B Departman Çalışanları
 • İlgili Herkes

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Süre : 2 gün


Konukların ihtiyacına, yaşadıkları sorunlara yönelik yönetimin ve de yiyecek ve içecek departmanı çalışanlarının yapması gerekenleri detaylı bir şekilde işleyen bir eğitim programıdır. Ana tema tekrar misafir kazanmak ve restoran/otel standardı oluşturup genel müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Kimler katılmalı?

 • F&B Departman Yöneticileri
 • F&B Departman Çalışanları
 • İlgili Herkes

HİJYEN

Süre : 1 gün


Bu eğitim, konukların sağlıklı koşullar altında üretilmiş Yiyecek ve İçecek servisinden yararlanmasını sağlamak amacı ile genel standartları ve de kontrol mekanizması oluşturmayı hedeflemektedir. Konuların detaylı işlenmesi ile en yüksek hijyen standartları ve prosedürleri oluşturulur.

Kimler katılmalı?

 • F&B Departman Yöneticileri
 • F&B Departman Çalışanları
 • İlgili Herkes

SERVİS EĞİTİMİ

Süre :3 gün


Konukların en kaliteli Yiyecek ve İçecek servisini alabilmeleri için ve işletmenin de bu servisten en yüksek karı sağlaması amacıyla, örnekler ile işlenen katılımcı bir eğitim programıdır. Amaç doğru ürünleri optimum maliyet ile misafire ulaştırmak ve en yüksek karı sağlamaktır. Standartlar, mönü ve servis bilgisinin kalitesi ile en yüksek misafir memnuniyeti sağlanır.

Kimler katılmalı?

 • F&B Departman Yöneticileri
 • F&B Departman Çalışanları
 • İlgili Herkes

YİYECEK VE İÇECEK OPERASYONU

Süre : 3 gün


Hem konukların hem de iç misafir adını verdiğimiz personelin memnuniyetini sağlamak amacı ile fikir bütünlüğü sağlanarak gerçekleştirilen bir Yiyecek ve İçecek operasyonu eğitimi programıdır. Yiyecek ve içecek operasyonun bütün genel hatlarının üzerinde dikkatle ve detaylı biçimde durularak personelin bilgilendirilmesi amaçlanır.

Kimler katılmalı?

 • F&B Departman Yöneticileri
 • F&B Departman Çalışanları
 • İlgili Herkes

DİĞER BAŞLIKLAR:

 • Yönetim Sistemleri Kurulum ve Eğitimleri
 • Yiyecek İçecek Teknik Eğitimleri
 • İstek üzerine detaylandırılacaktır.
Önemli Notlar:

1.Tüm eğitimlerde ‘Görmek İnanmaktır’ ve ‘Önce İkna Olmalıyım’ görüşlerini destekleyen yoğun rol oyunları videoya çekim ve gösterim , vakalar, örnekler, ilgili video, dvd gösterimleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Teknik eğitimlerde örneklemeler daha ağırlık kazanmaktadır.
2. Eğitimlerin çoğunluğunda süre 1 gün yazılmasına rağmen aslen birçok halde örneklemelerin ve vaka çalışmalarının üzerinden daha sağlıklı gidebilmek amacı ile önerilen süre 2 gündür.

Konaklama, Ağırlama Sektörü Yöneticileri İçin Hızlı Kariyer Geliştirme Programı Amaç:

Tek disiplinde kendini yetiştirmiş yöneticilere modern ağırlama yönetiminin bütün bir görünümünü sunmak.
Otelin operasyonunda yeni edinilen bilgilerden etkin bir şekilde faydalanmak için eğitimi kullanmak.
Uygulanan Metod:

 • Sınıf Çalışması – Belirtilen takvime göre
 • Projenin Tanımlanması “ Geliştirici programının kurulumu” – Sınıf çalışmasında
 • Yönlendiricinin (mentor) belirlenmesi – Sınıf çalışmasında
 • Proje Geliştirme – Otelde
 • Uygulama – Otelde
 • İş Takibi

Başlıklar:

 • Toplam Kalite Yönetimi: 1 gün

 • Bütçeleme ve Planlama / Otelcilik için Tekdüzen Muhasebe Sistemi: 2 gün

 • Satış & Pazarlama / Etkin Pazarlama ve Planlama Stratejisi: 1 gün

 • Yiyecek &İçecek Yönetimi/ Menü Mühendisliği / Büfe Planlaması: 1 gün

 • Odalar Bölümü Yönetimi/ Housekeeping / Ön Büro: 1 gün

 • Ağırlama ve Internet Teknolojisi. En iyi pratik uygulamalar: 1 gün

 • Başarılı CRM / Etkin Gelir Yönetimi: 2 gün

 • Hijyen / HACCP: 1 gün

 • Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi: 1 gün

 • Otel Geliştirme: 1 gün

 • İçerik Sınıf Çalışması: 12 gün

 • Proje Takibi 3 ay süreyle her ay 4 gün

 • Asistanlık: Program boyunca (e-mail, telefon, sürekli iletişim)

Toplam Kalite Yönetimi Hızlı Kariyer Geliştirme Programı Süre : 1 gün

1-Neden Toplam Kalite Yönetimi?
2-    a.Kalite Yönetimi
      b.Kalite Politikası
      c.Kalite Yönetim Sistemi
      d.Kalite Güvencesi
      e.Kalite Kontrol
3-Toplam Kalite Yönetimine Köprü
4-Toplam Kalite Yönetiminin Anahtar Sürücüsü
5-Kültür Dönüşümü
6-TQM SiRs
Bütçe ve Planlama / Tek Düzen Hesap Sistemi Hızlı Kariyer Geliştirme Programı
Süre : 2 gün

1.Tek Düzen Hesap Sistemine Giriş
2.Oranlar– Operasyon ve Finansal Sonuçların Kontrolü için Karşılaştırmalı Değerlendirme
3.Oteller için Başa Baş Hesaplama
    3.1.Gerçek Hayat Örnekleri
4.Bütçeleme Yöntemi
    4.1.Bütçeleme Yönteminin Faydaları
    4.2.Operasyon Bütçesinin Temel Esasları
      i. Finansal Hedefler.
      ii. Gelir Tahminleri.
      iii. Gider Tahminleri.
      iv. Net Gelir Tahminleri.
    4.3.Görev ve Sorumluluklar
    4.4.Operasyon Bütçesinin Tanzimi
    4.5.Bütçeleme Yöntemi
      i. Gelirlerin Sofistike Tahminleri
      ii. Maliyetlerin Sofistike Tahminleri
      iii. Giderlerin Sofistike Tahminleri
      iv. Maaşlar ve İlgili Giderlerin Sofistike Tahminleri
      v. G.O.P.
    4.6.Sabit Giderlerin Bütçelenmesi
    4.7.Statik ve Esnek Bütçe
5.Nasıl Bütçe Hazırlanır – Programlı Excel Tabloları ile Gerçek Hayat Örnekleri
6.Bütçe , Gerçek ve Önceki Yıl Etkin Kontrol Mekanizması

 

Satış ve Pazarlama Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 1 gün


1. Temel Tanım;
    a. Pazarlama
    b. Satış
2. Genel Pazar Konumu
3. Üretim ve Servis Sektöründeki Temel Değişimler
4. Ürün Ömrü
5. Altın Kurallar;‘Başarı şans eseri değildir.’
6. Ürünün Doğası
7. Ürünün Kendisi
8. Market Segmentasyonu
    a. Market Segmentasyonu nedir?
    b. Ziyaret Amacı (Purpose of the Visit)
    c. İş Kaynağı
    d. Kanal Kaynağı
9. Rakipler
    a. Direk Rakipler
    b. Dolaylı Rakipler
10. Ürünün Doğası – Turizm pazarlaması yeganedir.
11. Alıcı-Müşteri-Konuk
12. Ürünün Kendisi
    a. SWOT ANALİZ
13. Konumlandırma
14. Akıllı planlama planı
15. Pazar Planı
    a. Şu an Neredeyiz-Nereye gitmek istiyoruz?
      i. Misyon ve Vizyon Tanımlama
      ii. Hedef Koymak
      iii. Hedef Market Seçimi
      iv. Pazarlama Hedefleri Koymak
16. Başarılı Pazarlama Planı Unsurları
17. Pazar Planını Gerçekleştirme Süresi
18. Hedeflerimize Ulaştığımızı Nasıl Anlarız?

 

Yiyecek & İçecek Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 1 gün


1. Profesyonel bir Yiyecek & İçecek HEDEFİ Yaratmak
2. Profesyonel F&B Organizasyon Çizelgesi
3. Profesyonel F&B Yöneticisi ne yapar?
4. Reklamcılık
5. Outlet müdürlerinin F&B bütçesini tutturabilmeleri için özel program yaratmak.
6. F&B operasyonlarında “Kaliteli Servis”i geliştirmenin en iyi yolu nedir?
7. Yıllık F&B iş planı yaratmak
8. F&B Outlet Finansal Presentasyon Çizelgesi
9. F&B Kayıt Defteri
10. F&B Outlet Kontrol Listesi
11. VIP MÜŞTERİLERİ için bir VIP SET UP prosedürü oluşturmak
12. Uluslararsı F&B Outlets Genel Standartları
13. Uluslararası Oda Service Standartları
14. Uluslararası besin sağlığı ve hijyen standartları
15. Menü Analizleri
    a. Menü Mühendisliği
      i. Menu tasarımı
      ii. Ürün tasfiyesi
      iii. Ürün eklemeleri
      iv. Yeniden fiyatlandirma
      v. Promosyonlar
16. Büfe
    a. Tasarım
    b. Maliyetleme

 

Odalar Bölümü / Housekeeping - Önbüro Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 1 gün


1. Housekeeping departmanının bina içindeki rolü
2. Bilgi paylaşımı
    a. Yatırım değerinin korunması
    b. Housekeeping operasyonlarının gelir yaratmadaki etkisi
3. Etkili bir housekeeping departmanı nasıl faaliyet gösterir?
4. Ağırlamanın ve housekeeping’in kökenleri
5. Housekeeping yönetiminin ilkeleri
6. Yönetim teorisi ve yönetici housekeeper
7. Motivasyon ve üreticilik
8. Yönetici housekeeper ve görevleri
9. Neden prosedürler gerekli?
10. Prosedürler nasıl uygulanır?
11. Standart operasyonel faliyetlerdeki uygun konular
12. Housekeeping ve bütçesi
    a. Bütçe kontrol
13. Envanterler
14. Housekeepingteki rutin işler
    a. Temizlik ve bakım
    b. Operasyonal kontrollar
    c. Stoklar
    d. Personelden faydalanım
    e. Satın alma
    f. Personel idaresi
    g. İletişim ve eğitim
    h. Uzun süreli eğitim

Önbüro Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

1. Önbüro Takımı
2. Önbüro Tanımı
3. Önbüronun Rolü
    a. Ön masa görevleri
      i. Check-in
      ii. Check-out
4. Önbüro İletişimi
    a. İç (Internal)
    b. Dış (External)
5. Etkin Iletişim Araçları
6. Etkin bir rezervasyon departmanı ve diğer tüm operasyonel ve finansal performanslar üzerine etkisi
    a. Rezervasyon kodlaması
    b. Gelir Yönetimi
7. Santral (switchboard) operasyonu ve profili
    a. Etkin iletişim
    b. Acil durum prosedürü
    c. Uyandırma servisi
    d. Mesaj alma
8. İyi bir otel görevlisi ne yapar
9. Önbüro ekibinin donanımlandırılması – Önbüro personelini neler etkin yapar?
10. Ön masanın modern gelişim ve tasarımı

Otelcilik İnternet Platformları Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 1 gün


1. Otel web siteleri
    a. Web adresi
    b. Web sitesi geliştirilmesi
    c. Hosting
    d. Arama motorları taktikleri
    e. Site istatistikleri
    f. Web sitesini tanıtım (promosyon) yolları
Diğer otellerin güzel web siteleri ile otelin web sitesinin mukayesesi
2. E-posta pazarlaması (E-mail Marketing)
    a. Müşteri e-postasının alımı
    b. Araçlar ve servisler
    c. Haber postaları
    d. Customizasyon (müşteriye uyarlama)
3. E-CRM
4. Online rezervasyon
5. Online dağıtım kanalları
    a. Direkt dağıtım kanalları
    b. Endirekt Dağıtım Kanalları
6. Diğer konular
    a. E-satınalma sistemleri
    b. Yönetici destek sistemleri (E-Benchmarking & E-kar yönetimi)

Başarılı CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 2 gün

Başarılı CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi
1. CRM Nedir?
    a. İnsan – Yöntem – Teknoloji
2. Plan ve Yön
3. CRM’nin Stratejik Unsurları
    a. Müşteri Tanıma
    b. Veri tutma ve muhafaza
    c. Kanal entegrasyonu ve uyumu
    d. Sıralama ve ayırma
    e. Çift yönlü özelleşmiş diyaloglar
    f. Başarılı CRM Örnekleri
4. The 4 P’s
    a. Profiller
    b. Tercihler
    c. Kesinlik
    d. Bina yönetim sistemleri
5. Element
6. Başarılı CRM için kritik noktalar
        a. ADKAR
    b. Awareness (farkındalık)
    c. Desire (istek)
    d. Knowledge (bilgi)
    e. Ability (imkan-yetenek)
    f. Reinforcement (takviye etmek)

Gelir Yönetimi Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

1. Gelir Yönetimi Nedir?
    a. Öncelikleri ve yönetim araçlarını değiştirmek
2. Bilgi Yönetim Uygulamalarında 3 temel alan
    a. Pazarlama Otomasyonu
    b. EIS or MIS (Executive or Management Information Systems)idari yada yönetim bilişim sistemleri
    c. Gelir Kayıplarını ve İtirazları Minimize Etmek
3. Gelir yönetimi benim için ne yapıyor ve bunu nasıl yapıyor?Gelir Yönetimi Kullanımı ne zaman uygundur?
4. Gelir Yönetiminin Anahtar Kavramları
    a. Market segmentasyonu
    b. Sabitlenmiş kapasite
    c. Dayanıksız mal stoğu
    d. Düşük marjinal maliyetli satışlar
    e. Yüksek satışlar
    f. Talep belirsizliği
    g. Fiyat farklılığı
5. Gelir yönetimi
    a. Kapasite Kontrolüne (Çifte rezervasyon)
    b. Ürün / Oran / Envanter Kontrolüne
    c. Süre kontrolüne dayanır
6. Çifte rezervasyon matematiği
    a. Pratik örnek
7. Gelir Yönetimi Programında ilk adımlar
    a. Politikalar
    b. Stratejiler
    c. Taktikler
8. Talep fazla olduğunda
9. Talep az olduğunda
10. Rezervasyon sistemlerinin göz önüne alınması
11. Prosedür ve Performans Kontrolü
12. Bir Gelir Yönetimi Programı Sunumu

Hijyen Yönetimi Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 1 gün


1. Hijyen Neden Önemlidir?
    a. Personel Hijyeni
    b. Yiyecek Hijyeni
2. Uluslararası Standartlar (Düzenlemeler) – HACCP
3. Yiyecek Güvenliği önemlidir
4. Mikrop ve Yemek Zehirlenmesi
5. Yemek Zehirlenmesinin 10 Başlıca Sebebi
6. Personel Hijyeni
    a. Personel Hijyeninin 10 Temel Unsuru
    b. Ne Zaman El Yıkanır?
    c. 6 adımda Nasıl Etkili El Yıkanır?
7. Olabildiğince temiz olma
8. Temizliğin 6 Aşaması
9. Isı Derecesi Kontrolü
    a. Soğutucu Kuralları
10. Yemek Hazırlanışı
    a. Yemek Pişirmek
    b. Genel Yemek Güvenliği
11. HACCP
    a. HACCP nasıl uygulandı?
    b. Ne tür Tehlike oluşturur?
    c. Yemek Güvenliği Rehberi
    d. Kritik Kontrol Noktaları Nelerdir?
    e. Kontrol Ölçüleri
        i. Kurulum
        ii. Kontrol Etme
        iii. Düzeltici Önlemler
    f. Örnek Yemek Akış Şeması
    g. Yemek Güvenliği İçin Kritik Olan Durumları analiz etmek
    h. Neler Belgelenmeli ve Neden? (Durum tespiti)
12. Hijyen Sertifikasyon Testi
    a. Örnekler
13. Hijyen Afişleri
    a. Örnekler
14. Hijyen Kartları
    a. Örnekler

İnsan Kaynakları Yönetimi Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 1 gün


1. İK(HR) Fonksiyonlarının dağılımı
2. İK(HR) Yönetimi Stratejik Yönetimin Önemli Bir Fonksiyonudur
3. İK’da Çeşitlilik Gittikçe Artıyor
4. Toplam Kalite Bir Lüks Değil Gerekliliktir
5. Sürekli Gelişim Programları
6. Gittikçe Artan Çalışan İlgisi
7. İK Fonksiyon
    a. İK Planlama
    b. İstihdam ve Seçme
    c. Eğitim ve Gelişim
    d. Performans Değerlendirmesi
    e. Telafi etmek
    f. Motivasyon
    g. Disiplin

Otel Geliştirme Hızlı Kariyer Geliştirme Programı

Süre : 1 gün


1. Turistik Gelişmenin Farklı Kategorileri
2. Proje düzeni
    a. Beklenen konumu değerlendirme
3. Fizibilite raporunu tamamlamak
    a. Çeşitli projeler için örnekler
4. Mimari ve tasarım danışmanını seçmek
5. İmkân programları hazırlamak
    a. Kavram (konsept) ifadesi
    b. Alan programı
    c. Operasyonel tanım
    d. Proje bütçesi
6. Finansman edinmek
    a. Geliştirenin amacına bağlı olarak finansmanın çeşitli formları
7. Proje tasarımını gözden geçirmek
    a. Şematik tasarım
    b. Geliştirme
    c. Yapı dokümanları
    d. Pratik örnekler
8. Otel yapımının takibi ve otel açılışı
9. Ön açılış
    a. 6 ay ön açılış planı
    b. Günlük ön açılış planı 10. Açılış
    a. Büyük açılış töreni organizasyonu“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring