Yönetici ÖzetiYönetim SistemleriEğitim3.Parti Yönetim Çözümleriİşletme Çözümleri<
 

Yönetim Sistemleri, Marka Standartları ve Prosedürler

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Her işletmenin kendi içinde uyguladığı kurallar bulunmaktadır. Konaklama/Ağırlama sektöründe bu kurallar çok büyük önem taşır. Telefon açılmasından otele gelen misafirlerin karşılanmasına kadar her şey kurallar dahilinde yapılır. Burada amaç, hizmet standartlarının çalışan kişiler arasında farklılık göstermemesidir.

SERVUS’un odaklandığı alanlar

 • Mevcut politikaların ve süreçlerin yapılandırılmasında liderlik,
 • Mevcut raporlama yapısının gözden geçirilmesi ve önerilerde bulunulması,
 • Mevcut iletişim kanallarının, kriterlerinin ve kılavuzlarının gözden geçirilmesi ve önerilerde bulunulması,
 • Mevcut motivasyon programlarının ve personel değerlendirme uygulamalarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi,
 • İdari olmayan bütün departmanların bütün işlerini kapsayan detaylı kontrol mekanizmasının oluşturulması için departmanlar ile işbirliği,
 • İdari olan ve olmayan bütün departmanları ve bu departmanların bütün fonksiyonlarını kapsayan direktiflerin yer aldığı mevcut çalışmaların incelenmesi, eksiklikler ve geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili önerilerin hazırlanması, sözleşme süresince eksikliklerin tamamlanması ve uygulamaya konacak şekilde yapılandırılması için danışmanlık hizmeti
 • Bütün konumları kapsayacak şekilde her çalışanın görev ve sorumluluklarının belirlendiği iş tanımlarının yapılması ve sözleşme süresince uygulanmaya konulması konusunda otel yönetimine danışmanlık hizmeti
 • Ağırlıklı olarak satış, kalıcı misafir memnuniyeti ve finansal performans ile ilgili süreçlerin oluşturulması konularında otel yönetimine danışmanlık hizmeti,
 • Misafir tatmin ve şikâyet programlarının hazırlanmasını desteklemek,
 • Yönetim Grubu için Toplam Kalite Yönetimi,
 • Eğitimcinin Eğitimi.

Yönetim Sistemleri Programı Tanımı ve Sorumluluklar:

1. İşletme Politikaları, Kurumsal Felsefe, Vizyon – Misyon Oluşumu

2. Marka standartlarının oluşturulması

3. Merkez ve oteller organizasyon şemalarının hazırlanması

4. İş tanımları ve iş gerekliliklerinin yapılması
      a. Her departman ve pozisyon için

5. Prosedürler, iş talimatları, sunum standartları, araçlar, check listler ve formların hazırlanması
      a. Tüm birimler için geçerli
            i. İletişim uygulamaları
            ii. Ürün (oda ve yiyecek-içecek sunumları)

1. Örnek: Her barda aynı sunum standardının sağlanması
      a. Örnek: Üç adet kokteyl yapımı, ayrı barlarda ve ayrı personelle
      b. Örnek: Aynı bardakların kullanımı
      c. Örnek: Fotoğraflı anlatım ve standartlar

2. Örnek: Tüm personel için aynı iletişimin yer alması
      a. Örnek: Konukların karşılanmasından önce selamlama
      b. Örnek: Ön satış

3. Örnek: Tüm suitlerde turndown servisi
      b. Kolay takip edilebilir ve eğitilebilir
      c. Uygulama konusunda esnek (belgelenmiş ve onaylanmış değişiklikler)

6. Prosedürler ile ilgili olarak süreçlerin hazırlanması

7. Uygulamalar öncesi eğitimler
      a. Anahtar personele kalite eğitimleri
      b. Tüm personele komite üyeleri tarafından servus eşliğinde uygulama eğitimleri verilmesi

8. Sistem ile ilgili denetimler ve ölçümlemeler
      a. İç denetimler
      b. Gizli müşteri denetimleri
      c. Dış kaynaklı denetimler

9. Denetim sonuçlarına göre aksayan noktaların giderilmesi“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring