Yönetici ÖzetiYönetim SistemleriEğitim3.Parti Yönetim Çözümleriİşletme Çözümleri<
 

İşletme Çözümleri ve Anlaşmaları

İşletme Çözümleri, Marka Zincirlerle Anlaşmalar Otel Markalandırma Çalışmaları

SERVUS International'ın başarıyla sürdürdüğü çalışmalardan biri olan otel markalandırma çalışmaları otel operasyon süreci için verilmesi gereken en hayati kararlardan birisidir. SERVUS bu aşamada tüm yerli yabancı otel markaları ile iletişim halinde olmasından ve bu teklif-sözleşme aşamalarını yönetme tecrübelerinden yola çıkarak yatırımcıya en uygun yönetim modellemesini oluşturmaktadır.

Bu aşamalarda SERVUS aşağıda belirtilen adımlar üzerinde çalışır:
  • Konsept ve fizibilite doğrultusunda aday markalar listesinin oluşturulması
  • İlgi yaratılması ve teklif alınması
  • Alınan teklifleri ve markaların özelliklerini içeren karşılaştırma tablolarının oluşturulması
  • Markalar ile görüşmelere başlanılması
  • Seçilen markalar ile shortlist oluşturulması
  • Shortlist'te bulunan markalar ile pazarlık görüşmelerinin yapılması
  • Yatırımcıyı koruyacak şekilde tekliflerin revize edilmesinin sağlanması
  • LOI alınması ve yatırımcıya sunulması
  • Nihai sözleşme maddelerinin çalışılması ve yatırımcıya iyileştirilebilecek noktaların bildirilmesi“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring