Yönetici ÖzetiDeğerleme Çalışmaları
 

Yönetici Özeti

Bir broşür alın (Transaksiyon hacmi, kira sözleşmeleri)
Değerleme çalışmaları
Yatırım ve yatırımdan çıkma yapılandırmaları
Mülk Sahipleri, geliştiriciler ve Banka yatırımcılarının hepsinin ortak bir amacı vardır: Otel varlığının değerinin tespiti ve müstakbel geri dönüşlerin belirlenebilmesi için üç ana yaklaşım bulunmaktadır.
Pazar karşılaştırması yaklaşımı
Maliyet karşılaştırması yaklaşımı
Gelir yaklaşımı

Pazar karşılaştırması yaklaşımı, benzer mülklerin satışına yönelik toplanan verilerle yapılır ve bir değer tahmininde bulunabilmek için mülkler arasındaki farklılıkları inceler. Bununla birlikte bazı pazarlar çok şeffaf olmadıklarından dolayı ikinci yöntemi kullanmaktalar.

Maliyet karşılaştırmalı yaklaşımda, geliştiricinin karı da dahil olmak üzere yeni inşaatın maliyetlerinin değerlemesi yapılır. Bununla birlikte geliştiriciler çoğu zaman üçüncü yönteme bakarlar.

Gelir yaklaşımı, belirli bir dönem içerisinde elde edilebileceği beklentisiyle tüm müstakbel gelir akışı ve nakit akışının bir takdirini temel alır. Bunu belirleyebilmek için, araştırmanın yapıldığı taraf temel alınarak, değişik bir takım yöntemler kullanılabilir (Yatırım Getirisi, IRR. Öz Kaynak Karlılığı).

Şeffaf bir pazarda çoğu zaman her üç yaklaşım da benzer değerler getirir. Bununla birlikte her yaklaşım tahmini pazar değerini belirlemede kullanılan farklı ve önemli bilgi içerirler.

Şirket ve işletme
Satış-Kira-Ortaklık Birleşmeleri ve Yapılandırmaları ve Yatırımcı Bulma, Modelleme ve Anlaşmalar
SERVUS, yatırımcı ile ve onun adına, özel ve kurumsal yatırımcılara gerek yatırımlar ve yatırımdan dönme konularında yapılandırma hususunda yatırımcıların / Mülk Sahipleriin çıkarlarını analiz etmek ve Durum Tespit Süreçlerini (Mali, hukuki, teknik durum tespiti) organize etmek suretiyle destekler vermekte. Geniş bir yelpazeden oluşan yatırımcıların güveni son on beş yılda bir Milyar Euro’dan fazla bir transaksiyonla sonuçlandı.

Konaklama –Ağırlama Proje Fonları, Modelleme ve Anlaşmaları
SERVUS’un on yıl boyunca edinmiş olduğu transaksiyon tecrübesi anahtar konumda bulunan yatırımcılarla irtibat temelinin oluşmasını sağlamıştır.
Herhangi bir Mülk Sahibi tarafından irtibat kurulan SERVUS, varlığın türünü tahlil etmekte ve daha sonra da mülkü edinmek isteyen potansiyel yatırımcıları tespit etmeye yönelmekte.

Burada potansiyel yatırımcıları tespit edebilmek büyük oranda şunlara bağlı bulunmakta;
Otel mülk türü (kategori, Resort Otel, City Oteli Oda sayısı ve mülkün yaşı);
Sözleşme türü (Yönetim sözleşmesi, Franchise sözleşmesi, Leasing sözleşmesi);
Sözleşme koşulları (Satış üzerine sözleşme bitirilebilir, kaç yıl daha kalmakta)
Yatırım hacmi;
Yatırımcının risk profili

SERVUS International tarafından hazırlanan ve Mülk Sahibi tarafından onaylanan yatırım notuna istinaden SERVUS potansiyel yatırımcılara yönelik bir hedef odaklı yaklaşım yapacak ve aşağıdakileri içeren ama bunlarla sınırlı olmayan bir Satış Süreci yapılandırması yapacaktır;

Gizlilik sözleşmesinin hazırlanması;
Ön tekliflerin toplanması;
Tekliflerin incelenerek satıcı için hangi potansiyel alıcının tercih edilmesi gerektiğine yönelik aşağıdaki noktaları içeren bir analizin yapılması;
Pazardaki durumu,
Borç finansman ihtiyacı;
Sorumluluğu;
Otellerle ilgili tecrübesi.
Veri Odasının Kurulması;
Müzakerelerde Mülk Sahibine destek verilmesi

Teknik Olurluk-Durum Tespit Çalışmaları

SERVUS böyle yapmak suretiyle hukuk büroları, vergi müşavirleri, teknik danışmanlardan meydana gelen bir dostluk havuzuna giriş imkanına sahip bulunmakta ve bunlar vasıtasıyla yatırım veya yatırımdan dönme süreçlerini yönetmektedir.
SERVUS Soru ve Cevap süreçlerini de yapılandırmakta ve bunun sonucunda süreç esnasında tespit edilen, etkin bir şekilde yönlendirilen ve transaksiyon sürecini etkin olarak güçlendiren tüm konuları (kırmızı bayraklar) teminat altına almakta“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring