Yönetici ÖzetiDeğerleme Çalışmaları
 

Değerleme Çalışmaları

Mülk Sahipleri, Geliştiriciler, Banka Yatırımcıları, bunların tümünün ortak bir hedefi vardır: Otel varlığının ve gelecekteki getirilerin değerini belirlemek, bunun için ise üç temel yaklaşım bulunmaktadır:

  • Piyasa Karşılaştırma yaklaşımı.
  • Maliyet Karşılaştırma yaklaşımı.
  • Gelir yaklaşımı.

    Piyasa Karşılaştırma Yaklaşımı benzer mülklerin kaça satıldığına dair veriler toplamakla başlar, daha sonra bir değer tahmininde bulunmak için mülkler arasındaki farklılıklara göre bunu düzeltir. Ancak bazı piyasalar çok saydam değildir bu yüzden ikinci yöntem kullanılır Maliyet yaklaşımı ise geliştirici karı dahil yenisini inşa etme maliyet değerlendirmesine dayalıdır. Çok sıklıkla geliştiriciler üçüncü yönteme bakmak isterler Bu, belirli bir elde tutuş dönemi boyunca beklenen gelecekteki gelir akımları veya nakit akımlarının tamamının değerini hesaplayan gelir yaklaşımıdır. Bu ise çalışmanın yapıldığı tarafa bağlı olarak bir dizi farklı yolla yapılabilir , Yatırım Üzerinden Getiri IRR, Özkaynak Üzerinden Getiri). Saydam bir piyasada üç yaklaşım da benzer değerlerle sonuçlanır. Ancak her bir yaklaşım farklıdır ve piyasa değer tahminini ortaya çıkarmak için kullanılan farklı bilgiler sunar.


  • “Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


    Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring