Varlık Yönetimi
 

Yönetici Özeti

SERVUS Varlık Yönetimi & Operasyonel Danışmanlık Hizmetleri otel yatırımınızdan en yüksek getiriyi almanıza yardım eder.

Başka hiçbir neden olmasa bile herhangi iki otel, çalışanlarının farklı kişilikleri yüzünden tamamen benzer değildir. Tabi ki, her otelin operasyonunu belirleyen çalışanların yapısından başka pek çok başka özellik bulunmaktadır.

Çok rekabetçi bir pazarda başarılı olmak için bir otel kendisini diğer otellerden farklı yapan özellikleri ve ihtiyaçları tespit edip bunlar doğrultusunda harekete geçme yeteneğine sahip olmalıdır. Güçlü, zayıf taraflarını ve sürekli değişen rekabet unsurlarını tanımak gereklidir.

Çoğu otelin paylaştığı bir özellik vardır. Arzu edilen sonuca, yani artan karlılığa, daha sorunsuz operasyona ve optimum varlık değerine ulaşma ihtiyacı.

Otelinizin mali performansından hoşnut değilseniz veya satın almakta olduğumuz tesisin en iyi performansı sergilemesini istiyorsanız Özvarlık Yönetimini kesinlikle uygulamalısınız. Uzmanlardan oluşan takımımız o alanda ilerleme sağlamak amacıyla bir otel operasyonunun en küçük ayrıntılarına kadar inecek ve doğru sonuçlara size ulaştıracaktır.


SERVUS Varlık Yönetimi & Operasyonel Danışmanlık Hizmetleri daima varlık değerini optimize ederek ve sorunlardan arındırılmış operasyonlar vasıtasıyla en üst düzeyde karlılığı hedefler. Hizmetlerimiz her tesisin en iyi mali sonuçları almasına yardım eden kapsamlı bir program içerir.

Yönetim alanında veya mali olarak otel performansını iyileştirebiliriz. Takımımız satış personelinize odaları ve toplantı salonlarını dolduracak yollar gösterebilir. Bir yada daha fazla tesise (varlığa) sahip kurumsal yapılardan bireysel otel sahiplerine kadar uzanan geniş bir müşteri portföyüne sahibiz.

Otelcilik sektöründe bulunan en kaliteli varlık yönetimi ve operasyonel danışmanlık hizmetlerini sağlıyoruz. Hizmetlerimiz her müşterinin ve her tesisin kendisine has ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanıyor. Odak noktasını otel varlığının karlılığını ve değerini artırmak oluşturuyor.

SERVUS Varlık Yönetimi eksiksiz bir değer artırıcı hizmetler dizisi sunuyor. Şirketimiz otellere dönük analitik bilgi birikimi ile geniş operasyonel tecrübeyi birleştirdiği için, takımımız bu hizmetleri sunmaya yetkindir. Hangi stratejilerin ve yönetim uygulamalarının artan bir nakit akışı ve tesis değeri sonucunu verdiğini biliyoruz.

Otel operasyonunun her alanında tam deneyim sahibiyiz ve tesislerin bütünü veya belli bölümlerin değerlendirilmesinde destek olabiliriz. Daha sonra operasyon mali veya prosedürel, onu geliştirmek için belirgin tavsiyeler sunuyoruz.

Operasyonel değerlendirmeleri iki seviyede sunuyoruz:

SERVUS Performans Check-Up otelin departmanlarından her biri için iç masraf kontrolünden ve pazar konumlandırmasının değerlendirilmesinden oluşan üç-dört günlük bir süreçtir. Böylece, operasyondaki ana etki noktalarını tespit edebiliriz ve size geliri artırıp masrafı azaltmaya odaklı stratejiler sunabiliyoruz.

SERVUS Kapsamlı Operasyonel Değerlendirme ve Kontrol otel varlığının bir analizidir. 10-15 gün sürer ve operasyon kılavuzlarının, satış ve pazarlama planlarının, mali geçmişin, bütçelerin, uygulama ve prosedür kılavuzlarının, işçi anlaşmalarının ve anahtar konumdaki müdürlerin özgeçmişlerinin çalışılmasını da içerir. Daha sonra tesiste çalışan her müdür, departman şefi ve çalışanlardan bazılarıyla işlerini yaparken kullandıkları sorumlulukları ve prosedürleri tespit etmek amacıyla mülakat yaparız. Bunu oteldeki sistemlerin ve kontrollerin bir analizi ve otelin gelir yaratma kapasitesinin, masraf kısma prosedürlerinin, nakit akışı hedeflerinin ve amaçların bir değerlendirmesi izler.

Genel Basamaklar ve Sorumluluklar:

Yönetim gruplarının da önceden incelediği gibi, varlık yöneticisinin diğer yöneticilerle olan ilişkilerinin ve sorumluluk dağılımının saptanmasında tesisin yatırım yapısı, yatırımcının özel ihtiyaç ve hedefleri kritik konulardır. Gelir performansını incelemede anahtar göstergelerle bağlantılı olarak, varlık yöneticisi aşağıdaki alanlardan sorumludur:

 • Finansal performans ve pazarlama alanında önemli bölümlerin incelendiği raporlar yatırımcıya periyodik olarak yada istek üzerine sunulur
 • Otelle ilgili mevcut tüm varlıklar ve mali kayıtlarla birlikte teklif edilen sözleşmelerin ve otelin finansal performansı incelenir. Bu kısım yönetimin etkinliği ve franschise programının verimliliğini de içerir.
 • Otel şahsı, ortaklık değişimi, otelin mali olanaklarının değişimi, çıkış stratejileri çalışmalarının gerekli mali inceleme ve raporları ile desteklenerek yürütülmesi, yönetilmesi
 • Kredi performansı denetleme ve yönetimi
 • Yönetim sözleşmesi pazarlıkları, mevcut sözleşmenin olağan idari çalışmaları (aynı zamanda sözleşmeye uyumluluk, yönetim grubunun performansının denetlenmesini de içerir) Yönetim grubunda değişiklik olması halinde, yeni sözleşme ve transfer çalışmalarının yasal gruplar ile birlikte çalışarak yürütülmesi
 • Yıllık iş planı, strateji geliştirme planlama çalışmaları (Kar- Zarar, pazarlama planı ve sermaye bütçe planını incelemektedir)
 • Satış ve pazarlama program performansının incelenmesi
 • İnsan kaynakları yönetimi, ana eğilimlerin takip edilmesi, sözleşme ve paketlerin hazırlanması
 • Sermaye plan ve program analiz çalışmaları
 • Gayrimenkul vergi yönetimi ve idari çalışmaları
 • Sigorta programı çalışmaları
 • Zincir ve / veya lisans çalışmaları
 • Gözden geçirilmiş yönetim sözleşmesi“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring