Yönetici ÖzetiFizibilite ÇalışmalarıKonsept ve KonfigürasyonlarDeğerleme Çalışmalarıİşletme Çözümleri Kredi ve Finansman Çözümleri
 

Konsept ve Konfigürasyonlar

İnşaat ve Mimari Gruplar ile Operasyon Senaryoları Çalışılması ve Yönlendirilmesi

Mimari çizimler aşamasında, mimari gruplar ile bir araya gelinerek Projelerin, genel temalarına, kullanım alanlarına ve yatırımcıların iş hedeflerine uygun olarak, operasyon sırasında daha hızlı, daha kolay ve daha az maliyetle çalışması hedefi dahilinde yönlendirmeler yapılacaktır. Bu aşamada otelcilik operasyonuna etki edecek ileride sorun yaratabilecek konuların önceden önüne geçilmesi sağlanacaktır. Çalışma başlıkları aşağıdaki gibidir:

• Fizibilite sonrası ve yönetim modeli gereğince operasyonel konsept ve son konseptin belirlenmesi ( Fiziksel birimler ve Hizmet ) ,
• Konsept doğrultusunda operasyonel senaryoların kurgulanması ,
• Satış pazarlama açısından konseptin ve oda dağılımlarının irdelenmesi ,
• Olası destinasyon spa ve restoran gibi birimler açısından konseptin ve tüm mimari projenin gözden geçirilmesi
• İç mimari çalışmaların operasyonel bakış açısıyla değerlendirilmesi ve öneriler ,
• Ofis ve personel alanlarının kurgulanması ve etkileşimleri ,
• Günümüz otelcilik endürtrisinde kullanılan teknolojik altyapının projeye uyarlanması ,
• Odalarda ve birimlerde olması gereken uluslar arası operasyonel standartların mimari grup ile paylaşılması ,
• Mutfak ve Çamaşırhane projelerinin konsept doğrultusunda ihtiyaçlara göre değerlendirilmesi,
• Misafir kullanım alanları ve bunlara ait destek ünitelerinin kapasitelerinin değerlendirilmesi ,
• İnşaat sürecinde yeni otelcilik trendlerinin önerilmes


“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring