Yönetici ÖzetiFizibilite ÇalışmalarıKonsept ve KonfigürasyonlarDeğerleme Çalışmalarıİşletme Çözümleri Kredi ve Finansman Çözümleri
 

Fizibilite Çalışmaları

Otel Geliştirme, Yatırım Danışmanlığı ve Fizibilite çalışmaları

Otel geliştirme hizmetleri, operasyonun tüm denetim ve kalite standartlarına uygunluğunu sağlamakla birlikte, satış ve pazarlama çalışmalarını, finansal çalışmaları ve pazar araştırmalarını, konsept ve tasarım geliştirmeyi, operasyon ve sistem kurulmasını, uluslararası kuruluşlarla yönetim anlaşması zincir (franchising) oluşumunu ya da ortaklığı sağlar.
Otel geliştirme hizmetleri olarak, otel için en uygun kalite standartlarının belirlenmesi ile başlayan çalışma, kullanılacak manuallerin, formların, görev tanımlarının, otel yönetiminin de katılımı ile hazırlanması ile devam eder. SERVUS Danışmanları’nın öncülük ettikleri projelerde departman sorumluları ile beraber olması gereken sistem işler hale getirilir. Son olarak sistemin adaptasyon süreci ve denetleme süreçleri ile istenilen performansa ulaşıp ulaşmadığı ve verimliliği kontrol edilir. SERVUS Danışmanları’nın, Enternasyonel Marka Zincir Otellerle olan Proje deneyimleri ışığında, sistemin dünya otelcilik standartlarına da uygun olarak yapılanması sağlanır.
Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve departmanlar arasında süregelen sıkıntılar, eğitim danışmanlarının tavsiyeleri öncülüğünde çeşitli eğitim programları ile çözülür. Böylece oluşturulan yeni sistem eğitim çalışmaları ile de desteklenmiş olur. Eğitim değerlendirmeleri yine sistemin genel değerlendirmesi içinde ele alınır.

SERVUS OTEL Geliştirme ve Yönetim Grubu, aynı zamanda yatırımcılara otel yatırımları konusunda danışmanlık hizmeti de vermektedir. Yeni açılacak oteller, açılması düşünülen oteller veya satın alınacak mevcut oteller için, fizibilite çalışmaları, değerleme, pazar araştırması, konsept oluşturulması ve 10 yıllık bütçe gibi hizmetler SERVUS Danışmanları’nın verdikleri hizmetler arasındadır.
Pazar araştırması ile başlayan fizibilite çalışmalarında sırasıyla, konseptin oluşturulması, kar-zarar tabloları ve 10 yıllık bütçe oluşturulması aşamlarından sonra projenin hazırlanması ve otelin açılış sürecinde Yönetim Ekibinin oluşturulması ile devam eder. Otel açılmadan önce standartların oluşturulması ve eğitimler ile otel açılışı sorunsuz bir şekilde tamamlanır.
Yeni oteller için arazi temini, portföyümüzde bulunan ve el değiştiren oteller için müşteri temini gibi hizmetler de yine SERVUS Danışmanları’nın verdiği diğer hizmetler arasındadır.

Fizibilite Çalışmaları
Otel yatırımının ilk aşaması olan fizibilite çalışması, SERVUS’un önemli uzmanlık alanlarındandır. Fizibilite çalışmalarında takip edilen süreç önemli ve hassas bir süreçtir. Yüksek maliyet içeren otel yatırımları içerisinde pek de maliyetli görünmeyen fakat yatırıma yön vermesi bakımından önemi tartışılamayacak fizibilite çalışmalarında izlenen süreç aşağıdaki gibidir:
Coğrafik, demografik ve ekonomik olarak yatırım alanının değerlendirilmesi,
Yatırım alanı hakkında yukarıdaki başlıklar ışığında bilgilerin derlenmesi,
Derlenen bilgiler ışığında nasıl bir yol izleneceğinin tespiti ve uygulamaya geçiş,
Bölgede bulunan sanayi kuruluşları ve resmi dairelerden randevu alınması ve ziyaret edilerek bölge hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılması,
Bölgede bulunan diğer otellerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması,
Yatırım alanında ve civarında yapılan veya yapılacak projelerin incelenmesi ve yatırıma katacağı değerin tespit edilmesi,
Yatırım yapılacak bölge hakkında SWOT analizi hazırlanması,
Raporun yapılan araştırmalar ve görüşmeler doğrultusunda hazırlanması,
Konseptin rapor ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanması,
Ortalama maliyetin ve ortalama gelirin hesaplanması,
Raporla ilgili yatırımcıya sunum yapılması ve SERVUS değerlendirmesi.

Coğrafik, Demografik ve Ekonomik Olarak Yatırım Alanının Değerlendirilmesi:

İlk aşamada yatırım yapılacak bölge ile ilgili temel bilgilerin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Bölgenin coğrafi özellikleri ve demografik ve ekonomik özellikleri ele alınır ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir. Bölgenin yatırıma yansıyacak olan özellikleri ile ilgili yapılan incelemeler daha sonra mimari projenin de oluşmasında önem taşıyacaktır.


Yatırım Alanı Hakkında Yukarıdaki Başlıklar Işığında Bilgilerin Derlenmesi

Kaynak gözetilerek toplanan bilgiler, kaynaklarının da belirtilmesi suretiyle rapor içinde ilgili yerlerde değerlendirilir. Bu aşamada çalışma içinde önem teşkil eden noktalar üzerinde daha detaylı durulacaktır. Önemli yerler ile ilgili olarak, yatırımcı ile yapılan ön toplantılarda altı çizilen noktalar üzerinde durulur.


Derlenen Bilgiler Işığında Nasıl Bir Yol İzleneceğinin Tespiti ve Uygulamaya Geçiş,

Bölgenin özelliklerine göre bir çalışma planı çıkartılır. Bu planda otelin olası hedef kitlesi ve bu kitlenin tercihlerini öğrenmek için yapılacak çalışmalar üzerinde durulur. Ayrıca bölgede konaklama ihtiyacının tespit edilmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların da belirlenmesi için yapılacak değerlendirmeler planlanır.

Bölgede bulunan sanayi kuruluşları ve resmi dairelerden randevu alınması ve ziyaret edilerek bölge hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılması,

Yapılan iş planları sonucunda görüşülmesi gereken kişilerden randevular alınır ve görüşmeye gidilir. Seyahat acentaları, sanayi ve ticaret kuruluşlarında otel rezervasyonun yapan kişiler ve resmi daireler ile görüşülür. Bu görüşmelerde bölgenin tahmini konaklama ihtiyacı, bölgede konaklayan misafir sayısı ve tercihleri gibi bilgilere ulaşılır.

Bölgede bulunan diğer otellerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması,

Yatırım yapılması düşünülen bölgede bulunan diğer otellerin, özellikle rakip olarak değerlendirilecek otellerin değerlendirilmesi ve aralarında sundukları hizmetler ve fiyatlar olarak karşılaştırmalar yapılması.

Yatırım alanında ve civarında yapılan veya yapılacak projelerin incelenmesi ve yatırıma katacağı değerin tespit edilmesi,

Bölgede yeni yatırımların araştırılması ve yatırımda planlanan hedefler ile ilgili bilgiler edinilmesi. Havaalanı, yat limanı, fuar alanı veya yeni sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli projeler ve bunların yapılması düşünülen yatırıma sağlayacağı katkılar incelenir.
Yatırım yapılacak bölge hakkında SWOT analizi hazırlanması,

Bölge ve yatırım hakkında SWOT analizi hazırlanır. Bu aşamada fırsatlar, tehditler ile beraber güçlü ve zayıf yönlerde aynı tabloda gösterilerek daha kolay anlaşılabilmesi sağlanır.

Raporun yapılan araştırmalar ve görüşmeler doğrultusunda hazırlanması,

Edinilen tüm bilgiler ışığında market araştırma raporu hazırlanır. Market araştırma raporu fizibilite çalışmasının ilk ayağıdır ve talebin belirlenmesi için büyük önem taşır.

Konseptin rapor ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanması,

Hazırlanan rapor doğrultusunda konsept oluşturulur ve rapora eklenir. Bu aşamada yatırımda olması gereken özellikler, hedef kitle doğrultusunda verilmesi gereken hizmetler üzerinde durulur. Oda sayısı, araç park yeri ve diğer sosyal imkanlar konseptte detaylı olarak belirtilir.

Ortalama maliyetin ve ortalama gelirin hesaplanması,

Konseptinde oluşturulması ile yatırım maliyeti oluşturulur. Bölgedeki diğer büyük yatırımlar ve rakipler ile ilgili bilgiler ışığında yatırım sonrasında ortalama satış fiyatı hedefleri ve gelir konusunda hesaplamalar yapılır.

Raporla ilgili yatırımcıya sunum yapılması ve SERVUS değerlendirmesi.

Fizibilite raporu konsept ve hesaplamaların da tamamlanması ile bitmiş olur. Yatırımcıya çalışma ile ilgili bir sunum yapılır. Sunumda tüm detayları ile rapor üzerinde durulur ve sayısal olarak ortaya çıkan maliyet ve bütçe hesaplamaları gözden geçirilir. Bu aşamada SERVUS uzmanları yatırımın karlı olup olmayacağı ve yatırım maliyetinin ne kadar sürede geri döneceğini yatırımcıya sunar.“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring