E-Broşür
 

SERVUS International, yirmi yıla yakın süredir, Bölgesel ve Küresel, Özel ve Kurumsal Yatırımcılar’ın, yeni Otel ve Tatil Tesisleri, Karma Konaklama-Ağırlama
Sektörü Projelerinin yapılandırılması ve Mevcut projelerin Varlık Yönetimi çalışmalarını gerçekleştiren veya bu konularda hizmet sağlayan güvenilir bir şirket olarak
tanınmaktadır.


SERVUS International faaliyetleri, Şirket birleşmeleri, Ortaklık yapılarının geliştirilmesi, Yeni Yatırımların planlanma ve yönlendirilmesinden, satış-kiralama ya da
ortaklıklar ile yatırımların pazarlanmasına kadar uzanır ve Yönetim Sözleşmeleri, Franchise Sözleşmeleri, Satış-Kira Sözleşmelerine yönelik müzakereleri, dikkatli
durum tespiti süreçlerinin yürütülmesi ve bunlara rehberlik edilmesini, ve mevcut yatırımların, kıymetlerin performansını optimum hale getirilmesine yönelik olarak
yeniden yapılandırılmasını kapsar. Uluslararası ve Bölgesel Otel İşletmecileri, ve bunların yanı sıra başka özel ve kamu hizmeti sağlayıcıları, operasyonlarını optimum
hale getirmek ve eğitim / öğretim yoluyla işletme performanslarını optimize etmek amacıyla SERVUS International’ın hizmetlerini kullanmaktadırlar.


“Empowering Profitability & Quality of Your Hospitality Business”


Hospitality Management - Hospitality Development & Consultancy - Asset Management - Transactions & Financial Structuring